Kjemien stemmer Elevnettsted (LK20)

Kjemien stemmer 1 og 2 (LK20)

Digital elevressurs kjemi 1 og kjemi 2 studiespesialisering

Svein Tveit, Hege Knutsen og Kristian Vestli, 2021, Nettsted, Bokmål

Omtale

Kjemien stemmer for kjemi 1 og kjemi 2 har supplerende digitale ressurser for både lærere og elever.

På elevnettstedet finner elevene ulike oppgaver og aktiviteter tilpasset Kjemien stemmer Kjemi 1 og Kjemien stemmer kjemi 2. De finner også videoer av eksemplene og løsningsforslag til oppgavene i grunnboken.

Ny funksjonalitet på nettstedet gjør det mulig for elevene å lagre og levere inn elevarbeid til læreren. Elevene kan også ha dialog seg imellom i forbindelse med aktiviteter og oppgaver som gjøres på nettstedet.