Kjemien stemmer 2 Kjemi 2 Studiebok (2022)

Kjemien stemmer 1 og 2 (LK20)

Kjemi 2 vg3 studiespesialisering

Hege Knutsen, Svein Tveit og Kristian Vestli, 2022, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Kjemien stemmer 2 Studiebok (LK20) har et rikt utvalg av oppgaver og aktiviteter.

Oppgavene spenner fra rene regneoppgaver til mer åpne, utforskende oppgaver der elevene kan samarbeide og drøfte ulike problemstillinger. Til hvert kapittel er det egne Øve til prøve-oppgaver. Nytt til aktivitetene er "Åpne forsøk". Der skal elevene selv bestemme fremgangsmåten. Alle aktivitetene er risikovurderte og tilpasset elevens nivå. Sist i studieboken står oppskrifter for tillaging av løsninger med faremerking. I studieboken er det fasit til alle oppgavene og på lærernettstedet finner du som er lærer fullstendige løsningsforslag til utvalgte oppgaver.