Kan institusjoner elske?

Samtidsessayer om diakonale virksomheter

Einar Aadland (red.), 2009, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvordan kan ideologisk og religiøst forankrede velferdsinstitusjoner begrunne og ivareta sine oppgaver i et moderne, pluralistisk samfunn? Samtidens velferdsinstitusjoner er utfordret til både å høyne kvaliteten i sine tilbud og samtidig være kostnadseffektive. I dette krysspresset øker behovet for å klargjøre identitet og dypere hensikt med den enkelte virksomhet.

Kan instititusjoner elske? inneholder 13 artikler som på hver sin måte drøfter og undersøker spørsmålet med søkelys på:

  • institusjonsidentitet
  • diakonale institusjoners historie, selvforståelse og rolle i velferdsstaten
  • forsøk med stillingen «diakonisykepleier»
  • verdier som «halvt religiøse» og «halvt sekulære»
  • hvordan begrunne diakonale virksomheter
  • integrering av et multireligiøst perspektiv i en livssynsbasert institusjon
  • utfordringer til diakoniutdanning i dag
  • hospice-bevegelsens betydning