Kaleido Les Nivå 4 (boks)

Kaleido 1-4
Bjørn Arild Ersland og Janne Aasebø Johnsen, 2013, Pakke, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
2 819,–

Omtale


Kaleido Les Nivå 4 består av 10 nyskrevne småbøker. Bøkene kommer med fem eksemplarer av hver bok og kan enkelt benyttes til veiledet lesing, ekstralesing eller lystlesing. Bak i hver bok fins det arbeidsoppgaver, samt en kopioriginal til hver bok på Kaleido Digital.

Kjennetegn nivå 4
· Små bokstaver
· 16 sider
· Korte setninger
· Fiksjon og fakta
· Fra en til fire setninger på en side
· Konsonantforbindelser
· Dobbel konsonant
· Variert setningsstruktur
· Undertekst
· God støtte i illustrasjonene
· Arbeidsoppgaver bak i boka

Titler på nivå 4
Fingeren
Noregs største skatt
Mat ein edderkopp
Flagg
Dykking
Ein farlig katt
Ein hemmelig ting i sekken
Lego
Hund
Kroppen

Bøkene på nivå 1 følger bokstavprogresjonen i Kaleido 1A. På nivå 2, 3 og 4 benyttes alle bokstavene i alfabetet.
Bøkene kan også kjøpes enkeltvis.