Kaleido Les Nivå 3 (boks)

Kaleido 1-4
Bjørn Arild Ersland og Janne Aasebø Johnsen, 2013, Pakke, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
2 599,–

Omtale

Kaleido Les Nivå 3 består av 10 nyskrevne småbøker. Bøkene kommer med fem eksemplarer av hver bok og kan enkelt benyttes til veiledet lesing, ekstralesing eller lystlesing. Bak i hver bok fins det arbeidsoppgaver, samt en kopioriginal til hver bok på Kaleido Digital.

Kjennetegn nivå 3
· Små bokstaver
· Åtte sider
· Korte setninger
· Konsonantforbindelser
· Dobbel konsonant
· Stumme lyder
· Undertekst
· God støtte i illustrasjonene
· Arbeidsoppgaver bak i boka

Titler på nivå 3
Æsj, øh, å
Tut, Nut og Knut
Maia lager rakett
Maia lager ein stol
Maia lager ein sykkel
Maia lager eit fly
Marihøne
Kanin og hare
Damir får en fugl
Rote egg

Bøkene på nivå 1 følger bokstavprogresjonen i Kaleido 1A. På nivå 2, 3 og 4 benyttes alle bokstavene i alfabetet.
Bøkene kan også kjøpes enkeltvis.