Kaleido Les Nivå 1 (boks)

Kaleido 1-4
Torill Andersen og Janne Aasebø Johnsen, 2013, Pakke, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
2 899,–

Omtale

Kaleido Les nivå 1 består av 10 nyskrevne småbøker. Bøkene kommer med fem eksemplarer av hver bok og kan enkelt benyttes til veiledet lesing, ekstralesing eller lystlesing. Bak i hver bok fins det arbeidsoppgaver, samt en kopioriginal til hver bok på Kaleido Digital.
Kjennetegn nivå 1

· Store bokstaver i de seks første bøkene
· Åtte sider
· Fiksjon
· Fra ett til fire ord på hver side
· Repetisjoner
· Ordbildene og, jeg
· Følger bokstavprogresjonen i Kaleido 1A
· God støtte i illustrasjonene
· Arbeidsoppgaver bak i boka

Titler på nivå 1

LILLA SIL
MåL, MIA
Sjå, ANE
MIN
MAMMA MIA
RUNE ER NI ÅR
Eg
Amir og Nina
Hei, bestefar
Sjuk

Bøkene på nivå 1 følger bokstavprogresjonen i Kaleido 1A. På nivå 2, 3 og 4 benyttes alle bokstavene i alfabetet.