Kaleido 5 Grunnbok B

Kaleido 5-7
Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome, 2015, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
439,–

Omtale

Kaleido 5 Grunnbok B legger vekt på de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlig kommunikasjon. Boka gir en grundig opplæring i skrivestrategier og inneholder eksempeltekster. Elevene jobber med læringsløp der de skal lese, skrive og presentere det de har skrevet.

Boka inneholder disse fire kapitlene:
Hold kontakt – om å skrive personlig og formelt brev
Fortell – om å skrive fortellinger
Si din mening – om å argumentere muntlig og skriftlig
Snakk om språk – om språk og dialekter

Alle kapitlene inneholder en del om språk og grammatikk. Bakerst i boka er det en egen del om rettskriving. Den kan brukes fleksibelt og etter behov. Grunnboka brukes sammen med Kaleido 5 tekstbok.