Kaleido 4 Arbeidsbok B

Kaleido 1-4
Ronny Johansen og Marte Jørgensen Tovsrud, 2016, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
249,–

Omtale

Kaleido 4 arbeidsbok B skal bidra til å videreutvikle elevenes lese- og skrivestrategier. Boka skal også legge til rette for at elevene opplever, skaper, mestrer og lærer innenfor alle deler av norskfaget.

I Kaleido 4 Arbeidsbok B fins

  • tekster og oppgaver som trener leseforståelse
  • oppgaver som trener spesifikke lesestrategier

  • skrivehjelp med førskrivingsoppgaver og rammer for å planlegge egen tekst

  • oppgaver hvor elevene øver på konkrete språklige emner

  • andre språkstimulerende oppgaver og små skriveoppdrag

Det er lagt opp til ett større tekstskapingsarbeid i hvert kapittel. Her skal elevene oppleve å få uttrykke seg skriftlig, i ulike sjangre og med ulike formål. Disse sidene har vi kalt Skrivehjelp og det er avgjørende at elevene har arbeidet med eksempeltekstene i leseboka først.

Elevene lærer best og mest når lærer gjennomgår oppgavene nøye, veileder og modellerer underveis, for eksempel i tavleboka.