Kaleido 2 Arbeidsbok A

Kaleido 1-4
Ronny Johansen og Marte Jørgensen Tovsrud, 2014, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
209,–

Omtale

I Kaleido 2 Arbeidsbok A fins

- oppgaver som trener leseforståelse
- oppgaver der elevene skal øve på konkrete språklige emner
- eksempeltekster med klare skriverammer
- andre stimulerende oppgaver

Oppgavene i arbeidsboka krever tydelig gjennomgang og veiledning fra læreren.

Eksempeltekstene skiller seg ut fra de andre oppgavene. De forutsetter at elevene sammen med læreren har jobbet med det aktuelle kapitlet i leseboka. Det er også en fordel om læreren har modellert oppgaven for klassen i tavleboka.

Målet med oppgavene bør alltid være klart for eleven. Det er viktig at barna forstår hensikten med å skrive, og at de opplever å få uttrykke seg gjennom tekst. Selv om rettskrivingen ikke er helt på plass ennå, har 7 og 8-åringen noe å formidle!