Juss og samfunn 2 Brettbok (LK20)

Juss og samfunn 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Digital lærebok i rettslære 2

Alf Marcus Wiegaard, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
225,–
Bestilles hos annen forhandler

Omtale

Juss og samfunn 2 Brettbok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Juss og samfunn 2 dekker kompetansemålene i læreplanen (LK20) for programfaget rettslære 2.

Juss og samfunn 2 åpner med en grundig introduksjon av juridisk metode. Metodekapitlet gir elevene verktøyet de trenger for å jobbe systematisk med de ulike rettsemnene. Elevene får innsikt i de rettslige forholdene som gjelder mellom de ulike partene i samfunnet. De får kunnskap om rettskildene og blir trent i bruk av gjeldende rett og å tenke juridisk og bruke metodelæreren i møte med ulike rettsspørsmål. I tråd med temaet demokrati og medborgerskap, fremheves rettsreglenes betydning for et velfungerende demokrati, og hvordan rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter ligger til grunn for vårt liberale demokrati. Til læreverket følger det egne digitale ressurser for elev og lærer med oppgaver og fordypning og støtte til undervisningen, se www.jussogsamfunn.cdu.no.I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten. Brettbok-utgaven kan kjøpes på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Juss og samfunn 1 og 2 til Fagfornyelsen LK20 på cdu.no/vgs.