Juss og samfunn 1 Unibok

Rettslære 1

Alf Marcus Wiegaard, 2018, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
229,–

Omtale

Juss og samfunn 1 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har boka fram til de eventuelt tar eksamen også i rettslære 2.

Juss og samfunn 1 er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget rettslære 1 i videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning, se jussogsamfunn.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.