Intro Lærernettsted (2015)

Intro (2015)
, 2015, Nettsted, Bokmål

Omtale

Lærerressursene til Intro er samlet på lærernettstedet. Ressursene inneholder lærerveiledning og relevante artikler for undervisning i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.


Innhold på lærernettstedet:
• Informasjon om innhold og virkemidler i Intro
• Informasjon om dialogbasert og kontrastiv metode
• Forslag til organisering av opplæringen
• Veiledning til undervisning i de sju emnene i boka
• Supplerende artikler om hvordan det norske samfunnet kan skille seg fra samfunnene innvandrere kommer fra

Intro dekker både målene i læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og tar for seg alle tema i læreplanen i norsk på nivå A1, A2 og B1. Læreverket kan derfor brukes gjennom hele opplæringen i samfunnskunnskap.