Intro Arabisk (2015)

Intro (2015)

Samfunnskunnskap for voksne innvandrere 50-timer

Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen, 2016, Heftet, Arabisk
459,–

Omtale

Intro er et læreverk i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det gir nyttig informasjon om det norske samfunnet slik at det blir lettere å finne seg til rette. Læreverket inviterer også til egen refleksjon og diskusjoner.

Denne nye, oppdaterte utgaven av Intro består i første omgang av:
• Intro Bokmål
• Intro Engelsk (på lager 1. mars 2016)
• Intro Arabisk
• Nettressurs for lærere: intro.cappelendamm.no

Læreverket kan bli utvidet med flere språkversjoner.

Hvert kapittel starter med en oversikt over hvilke mål i læreplanen kapittelet dekker. Mye av lærestoffet i boka er basert på diskusjoner i grupper. Diskusjonene er svært viktige. I mange situasjoner finnes det ikke løsninger eller handlinger som er riktige eller gale, men ulike handlinger fører til ulike konsekvenser. Konsekvensen av en handling i kursdeltakernes hjemland og i Norge er ikke nødvendigvis den samme. Diskusjonene som Intro legger opp til, kan bidra til å skape en forståelse for hvordan systemet i Norge fungerer.

Intro dekker både målene i læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og tar for seg alle tema i læreplanen i norsk på nivå A1, A2 og B1. Læreverket kan derfor brukes gjennom hele opplæringen i samfunnskunnskap.