Interactions Elevnettsted (LK20) av Richard Burgess, Maria Casado Villanueva, Magne Dypedahl, Hilde Hasselgård og Tom Arne Skretteberg (Nettsted)

Interactions Elevnettsted (LK20)

Interactions (LK20)

Digitale elevressurser for Engelsk 1 og 2 programfag

Richard Burgess, Maria Casado Villanueva, Magne Dypedahl, Hilde Hasselgård og Tom Arne Skretteberg, 2021, Nettsted, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Interactions Elevnettsted supplerer Interactions lærebok og er gratis å bruke. Her finnes mye og variert innhold som gir dypere forståelse av temaene i boka, og som støtter språklæringen. Elevnettstedet dekker Engelsk 1 og Engelsk 2 (klar til skolestart 2022).

Interactions Elevnettsted er gratis for elever. De kan logge direkte inn på interactions.cdu.no med Feide eller cdu-bruker. Nettstedet er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har interaktive oppgaver. Mange tekster i boka en ekstra læringssti (EXPLORE) – et strukturert læringsforløp med tekst, video og oppgaver – om et tema tilknyttet teksten. I tillegg får elevene ressurser til fordypningsarbeid på nettstedet.

Kompetansemålet om fagspesifikke tekster på engelsk dekkes også gjennom strukturerte læringsforløp, f. eks med tema fra psykologi eller biologi som elevene leser og/eller ser video om på engelsk, for deretter å løse oppgaver og skrive tekster.

Noen viktige problemområder i engelsk grammatikk introduseres i læreboka (EXPLORE: GRAMMAR), og på interactions.cdu.no er det læringsstier med teori, interaktive oppgaver og skriveoppgaver. Eleven har også tilgang til en integrert utgave av Cappelen Damms Engelsk ordbok.

Alt arbeid gjort på Interactions Elevnettsted lagres, og eleven får oversikt over aktivitet og resultater. Eleven kan sende skriftlige besvarelser til lærer og lærer kan gi detaljert tilbakemelding på teksten ved bruk av kommentarer og merknader i elevens tekst. Eleven kan jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærers innspill, og lage ny versjon som kan sendes til læreren.

Alle lytteøvelsene i boka er gratis tilgjengelig på Interactions Elevnettsted. Alle innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Interactions Elevnettsted Pluss.

Interactions Lærernettsted har ressurser som løsningsforslag, forslag til årsplaner, kapittelprøver og lyttemanus.
Rapporter over elevenes arbeid er tilgjengelig for lærer. Disse egner seg godt til omvendt undervisning og til å følge opp elevene. Nettstedet er også tilrettelagt for prosessorientert skriving, og lærer kan tildele oppgaver til enkeltelever eller grupper.