Interactions 2 (2022) Unibok

Interactions (LK20)

Digital lærebok programfag Engelsk 2

Richard Burgess, Magne Dypedahl og Hilde Hasselgård, 2022, Nettsted, Engelsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Interactions 2 Unibok er den digitale utgaven av læreboka for engelsk 2 programfag til LK20. Formatet er brukervennlig, har universell utforming og har gode verktøy som støtter elevens leseforståelse.

Med Interactions 2 Unibok får elevene en digital lærebok som dekker alle målene i læreplanen for engelsk 2 programfag. Læreverket har også supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Interactions Elev- og lærernettsted.

Interactions 2 Unibok har innlest læreboktekst og Cappelen Damms toveis Engelsk ordbok integrert. Oppslag i ordboka gjøres raskt og vises direkte i lesevinduet.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har gode studietekniske verktøy som gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, eleven kan skrive notater og markere, og lytte til innleste tekster fra boka. Notatene kan skrives ut til f.eks. eksamensforberedelser. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever ettersom at ordene markeres under opplesing.

Interactions 2 Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming. Les mer om funksjonalitet i Unibok: www.unibok.no

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.