Innovasjonsevne og digital transformasjon i norske bedrifter

Peder Inge Furseth, 2023, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvordan kan bedrifter ledes slik at de skaper større verdier i en stadig mer digitalisert økonomi?

Innovasjonsevne og digital transformasjon i norske bedrifter gir deg nye verktøy og innsikter som kan brukes til å skape verdier på en smart, bærekraftig og ansvarlig måte.

Digital transformasjon innebærer å endre bedriften slik at den skaper nye verdier for kunder og brukere gjennom nye tjenester basert på digitale teknologier. Mange bedrifter mislykkes i denne prosessen fordi de mangler innovasjonsevne, og denne evnen må bedriftene utvikle på egenhånd – den kan ikke kjøpes. I boken viser forfatteren hvordan dette kan gjøres.

Forfatteren bruker resultater fra en ny studie om to konsern innen mediebransjen i Norge til å vise hvordan innovasjonsevne og digital transformasjon virker inn på verdiskapingen.

Målgruppen for boken er personer med lederansvar, forskere innen ledelse, medier og innovasjon, og politikere og studenter som er opptatt av ny verdiskaping gjennom digitalisering.