Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og helsefag: Løysingsforslag

Jon Ingulf Medbø, 2021, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Dette heftet inneheld løysingsforslag til alle øvingsoppgåvene studentane går gjennom i arbeidet med hovudboka Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og helsefag. Heftet gjev også ei kort innføring i bruk av reknearket Excel og statistikkprogrammet SPSS. Tabellar med data til fleire av oppgåvene finst i tillegg på bokas heimeside slik at studentane skal sleppe tidkrevjande inntastingar.

E-boka svarer til 1. utgåve 2018.