Individualprøver i lesing m/introduksjon og lærerveiledning

Carlstenprøvene
Carl Thomas Carlsten, 1998, Heftet, Bokmål, Nynorsk
For skoler/bedrifter384,– ekskl. mva
480,– inkl. mva

Omtale

Prøvene er tenkt brukt av læreren når elevene har gjennomgått en klasseprøve. Inneholder artikulasjonsprøve, fremlydsanalyse, sekvensanalyse, syntesedanning, lese store og små bokstaver, og lese ord.