Individet i journalistikken

Harald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.), 2015, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvordan har individets plass i journalistikken endret seg over tid? Hva betyr det for samfunnsdebatten? Hvilke endringstendenser i kulturen og samfunnet er framstillingen av individer i journalistikken uttrykk for?

Individeksponering i journalistikken er utskjelt og kan være forflatende. Men den kan også være demokratisk og frigjørende. Den speiler en samfunnsutvikling, og den rører ved kjernen i hva som er journalistikk.

Denne boka retter blikket mot ulike journalistiske sjangre, ulike historiske perioder og ulike former for journalistikk, og beskriver framstillingen av individer i norsk journalistikk. Videre drøfter den hvilke konsekvenser en slik individeksponering kan få.

Individet i journalistikken henvender seg til forskere, studenter, lærere, fagforfattere og andre medieinteresserte lesere.