Immaterialrett

og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven

Per Helset, Felix Reimers, Toril Melander Stene og Ragnar Vik, 2009, Innbundet, Bokmål

Omtale

Boken gir en god oversikt over alle delene av immaterialretten; fra kjennetegnsrett og designrett til patentrett og opphavsrett. Den omhandler også reglene om produktetterlikning, bedriftshemmeligheter og know how i markedsføringsloven. Videre behandles spørsmål om overdragelse og lisensiering, sanksjoner og håndhevelse.

Boken er en praktisk håndbok for jurister og andre som jobber med immaterialrettslige problemstillinger, og for studenter i fagene.

Forfatterne har alle lang praktisk erfaring innenfor fagområdene.