Identitet som lærer

Line Wittek, 2018, Heftet, Bokmål

Omtale

Identitet som lærer handler om hvordan lærere utvikler seg som profesjonsutøvere gjennom yrkeskarrieren.
Forfatteren behandler fire hovedtemaer:

  • hva gode lærere og skoleledere gjør og hvorfor
  • hvordan uformell læring finner sted i praksis
  • lærerens profesjonelle identitetsdannelse – relasjonelt, faglig og personlig
  • læreres og skolelederes motivasjon for yrket
Gode lærere jobber i team, de står sammen om planlegging og gjennomføring av undervisning og de samarbeider om elevvurdering. De sier at det å tilhøre et fellesskap der man drar lasset sammen er helt nødvendig for kunne jobbe profesjonelt og lykkes med utviklingsarbeid.

Boka gir også en teoretisk inngang til å forstå profesjonell identitet. Identitet henspiller da på noe dynamisk som kommer til uttrykk på varierte måter i ulike sammenhenger.

Identitet som lærer er skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanningen og for nyutdannede lærere på vei ut i skolen.