I trafikken Elevnettsted

I trafikken

Introduksjon til norsk førerkort

Odd Grønbeck, Perly Folstad Norberg og Arne Rogstad, 2015, Nettsted, Bokmål

Omtale

Eget nettsted med interaktive oppgaver
Nettstedet inneholder interaktive oppgaver knyttet til innholdet i boka. Øvelsene er selvinstruerende og gir direkte respons. Her finner også læreren undervisningstips.