I arbeidslivet På praksisplassen

I arbeidslivet

Norsk arbeidsliv for voksne innvandrere

Janne Grønningen og Christin Ruth, 2020, Heftet, Bokmål

Omtale

På praksisplassen støtter I arbeidslivet Tekstbok og andre komponenter i I arbeidslivet, og hjelper deltakere i praksis til å finne ut av ulike forhold på arbeidsstedet.

Deltakere i arbeidspraksis og språkpraksis vil ha nytte av heftet På praksisplassen. Heftet inneholder praktiske oppgaver og inviterer deltakeren til å finne ut av arbeidsoppgaver og arbeidskultur. Heftet vil være en god støtte for deltakeren og andre som er involvert i å lage en god praksisplass. Målet er å hjelpe deltakeren til å bli en aktuell kandidat for ansettelse.

Andre sentrale komponenter i I arbeidslivet:
I arbeidslivet Tekstbok
I arbeidslivet Digital Elev- og lærernettsted

Se også I arbeidslivet yrkeshefter, Jeg vil bli-serien, Jobbkoder og Jobbprat