I arbeidslivet Jeg vil bli fiskeindustriarbeider

I arbeidslivet

En innføring, nivå A1–A2

Ragnhild Stikholmen, 2019, Heftet, Bokmål

Omtale

Jeg vil bli fiskeindustriarbeider er for voksne med norsk som andrespråk på nivå A1–A2-nivå, som ønsker å jobbe i sjømatnæringen og å lære norsk og fagspråk for dette.


Jeg vil bli fiskeindustriarbeider gir en innføring
i arbeid i fiskeindustrien. Boka presenterer ord og uttrykk samtidig som den gir et innblikk i vanlige arbeidsoppgaver og krav i yrket. Innholdet vil hjelpe deltakerne med å bli bedre kjent med det norske språket og yrket før praksis, i praksis eller i jobb. Boka legger vekt på uttale og på riktig uttale av ord man trenger for å jobbe i fiskeindustriyrket. Jeg vil bli fiskeindustriarbeider inneholder foto fra arbeidsplassen, bildeforklaringer, uttaleoppgaver, muntlige og skriftlige oppgaver som er relevante i praksis. Læremiddelet kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt.

Jeg vil bli fiskeindustriarbeider er en del av Jeg vil bli-serien i læreverket I arbeidslivet. I arbeidslivet er et nytt og innholdsrikt læreverk i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter og egenaktivitet blir vektlagt. I arbeidslivet Digital inneholder aktiviteter og oppgaver knyttet til alle deler av læreverket.

Les artiklene på bloggen vår, Fagsnakk; Hvordan hjelpe deltakerne ut i vellykket arbeidspraksis og Hvordan følge opp deltakere i arbeidspraksis. Seriene består av flere artikler og ligger under Norsk som andrespråk/arbeidsliv.