I arbeidslivet Frisør

I arbeidslivet

Yrkeshefte

Janne Grønningen og Ingebjørg Dolve, 2021, Heftet, Bokmål
189,–

Omtale

I arbeidslivet yrkeshefte: Frisør er et praktisk rettet hefte for unge og voksne innvandrere som lærer norsk og ønsker å jobbe som frisør. Heftet presenterer sentrale ord og uttrykk, oppgaver, situasjoner og krav i frisøryrket på en engasjerende måte.

I arbeidslivet Frisør gir en generell innføring i yrket. Vanlige arbeidsoppgaver, hjelpemidler, vanlige situasjoner, rutiner, forventninger og krav blir presentert gjennom tekst og bilder. Heftet er todelt, der del 1 passer for deltakere på nivå A1–A2, mens del to passer for deltakere på nivå A2–B1. Innholdet har stigende progresjon med lengre tekster og mer avanserte arbeidsoppgaver i del 2.

Det legges vekt på sentrale begreper i frisøryrket, og heftet har to ordlister der elevene kan fylle på med oversettelse eller forklaringer på eget morsmål. Ordlistene er plassert etter del 1 og etter del 2.

I arbeidslivet inkluderer mange yrkeshefter som kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt. I nettressursen I arbeidslivet Digital finnes ulike aktiviteter og oppgaver knyttet til alle deler av læreverket og yrkesheftene. I arbeidslivet legger vekt på egenaktivitet og inneholder varierte oppgaver til bruk i undervisningen.

I arbeidslivet er et innholdsrikt læreverk i arbeidslivskunnskap for unge og voksne innvandrere med norsk som andrespråk. Læreverket har en rekke komponenter og tar for seg norsk arbeidsliv på en kortfattet og engasjerende måte der kommunikative ferdigheter og muntlig språk blir vektlagt. I arbeidslivet fører arbeidslivet inn i norskopplæringen på en naturlig måte.

Les artiklene på Fagsnakk om hvordan du kan hjelpe elevene ut i vellykket arbeidspraksis, og hvordan de kan følges opp. Serien består av 4 artikler under Norsk som andrespråk/arbeidsliv.