I arbeidslivet Digital lærerlisens (Nettsted)

I arbeidslivet Digital lærerlisens

I arbeidslivet

Norsk arbeidsliv for voksne innvandrere

2020, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

I arbeidslivet Digital er nettressursen til læreverketI arbeidslivet – norsk arbeidsliv for innvandrere. Lærernettstedet gir lærer mulighet til å følge og tilpasse elevenes arbeid, og kommunisere med elevene, og inneholder veiledning og annet materiell for lærer.

Lærernettstedet gir lærer tilgang til alt som ligger på elevnettstedet, men også lærerveiledning, ekstraoppgaver og tavlebøkene til I arbeidslivet Tekstbok og På praksisplassen.

I arbeidslivet Digital er enkelt å bruke, og det er lett å finne fram. Nettstedet har individuell innlogging, og gir lærer oversikt over elevarbeidet i sine grupper. Gjennom rapportfunksjonen får lærer raskt oversikt over utførte oppgaver, resultater og tidsbruk. Lærer kan se aktiviteten i hele gruppa og for hver elev, og kan dermed følge opp resultatene til hver enkelt og klassen. Lærer kan også lage og tildele oppgaver til grupper og enkeltelever.

Nettressursen er tilrettelagt for prosessorientert skriving. Eleven kan sende tekster til læreren, og læreren kan rette, kommentere og sende tilbake. Alle versjoner av den innsendte teksten blir lagret. Skriveoppgavene har en eksempeltekst og mulighet for skrivestøtte med lite eller mye hjelp.

I arbeidslivet har et rikt elevnettsted som består av mange deler. Her er det tilleggsoppgaver til alle komponentene i serien: I arbeidslivet Tekstbok, På praksisplassen, Jobbkoder, Jobbprat, yrkeshefter og yrkesbøkene Jeg vil bli. 14 korte filmer viser vanlige situasjoner i arbeidslivet og jobbsøking, og inviterer til refleksjon og diskusjon.