Historiebevissthet og historiebruk i skolen

En praktisk veileder for lærere og lærerstudenter

Ketil Knutsen, 2023, Heftet, Bokmål

Les forfatterens artikkel på Fagsnakk: Hvordan kan lærere utvikle egen undervisning slik at elevene lærer å bruke historie som redskap for livsmestring og samfunnsdeltakelse?

Omtale

Hvordan knyttes historie til nåtiden og fremtiden? Og hva er formålet med å knytte historie til nåtiden eller fremtiden?

I denne boka utvikler forfatteren en historiebevissthetsdidaktikk og presenterer en modell for historiebevissthet og historiebruk i skolen. Boka inneholder en rekke eksempler på undervisningsopplegg og viser hvordan læreren kan utvikle egen undervisning og vurdere elevenes historiebevissthet. Boka er basert på forfatterens forskning om hvordan skoleelever kan myndiggjøres, mestre egne liv og delta i samfunnet med historie.

For å utvikle historiebevissthet er det ikke nok med kunnskaper om og ferdigheter i historie. Elevene må også bevisstgjøres hvordan vi oppfatter forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid og hvordan vi aktivt bruker historie. Boka gir lærere og lærerstudenter kunnskapen de trenger for å utvikle elevenes historiebevissthet i samsvar med Fagfornyelsen.