Historie Vg2 og Vg3 Elev- og lærernettsted

Nettressurser

Asle Sveen, Libæk, Stenersen, Sveen og Aastad, 2013, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Elevnettstedene til hvert utgave er gratis og uten pålogging. Alle tekstene er lest inn og kan lastes ned på nettstedene til hver enkelt utgave. Nettstedet legger til rette for å fordype seg i enkeltemner og å variere arbeidet.

Lærersider på elevnettstedet, gratis
Forslag til årsplaner og undervisningsopplegg ligger åpent på nettstedene.
Læreverket er skrevet av engasjerte lærere med lang erfaring fra historieundervisning i skolen.