Historie og filosofi 1 Unibok

Digital utgave

Tommy Moum og Atle Sævareid, 2017, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Historie og filosofi 1 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig digitalt format.

Historie og filosofi 1 er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget historie og filosofi 1 i videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning: se historieogfilosofi.cdu.no.

En Unibok kan brukes på alle digitale flater og tilpasser seg skjermstørrelsen den leses på. Brukervennlighet, tilgjengelighet og gode studietekniske verktøy bidrar til at eleven kan jobbe godt med lærestoffet på skolen og hjemme.

Dette formatet gir eleven store fordeler, som oppslag på ord direkte i teksten, gode notat- og søkefunksjoner og tekst-til-talefunksjon av pedagogisk verdi for lesesvake elever, hvor man kan følge teksten samtidig som den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i "Mine unibøker" på www.unibok.no og under «Min side» på cdu.no.