"Herlige tider i Halden"

Selvbiografiske framstillinger forfattet av norske lekpredikanter

Kristian Helland, 2016, Heftet, Bokmål

Omtale

I mange generasjoner har lekpredikanter skrevet dagbøker. Hva skriver de om i sine dagbøker? Hvordan framstiller de sin samtid? Hvordan var forholdet til presteskapet de kom i kontakt med på sine reiser? Forteller emissærdagbøkene noe om hva de forkynte i sine prekener? Når finner vi brytningspunktet mellom haugianske lekpredikanter og emissærer påvirket av Rosenius? Dette er noen av temaene som behandles i denne boka.

Det har vært et detektivarbeid å finne fram til disse dagbøkene; noen befinner seg i offentlige arkiv og bibliotek. Mange oppbevares av familiemedlemmer som har «arvet» dagbøkene etter en lekpredikant i egen familie. En viktig del av letearbeidet har vært jakten på «bibelbudenes» dagbøker fra Lutherstiftelsens tid. Hvor ble det av de dagbøkene som er borte fra Normisjons arkiv? For å få større bredde i grunnlagsmaterialet for denne boka, er det også tatt med erindringsbøker forfattet av lekpredikanter i Norge. Noen av disse bøkene finnes på et og annet bibliotek, andre er vanskelige å finne. Denne boka tar opp sentrale prinsipielle spørsmål knyttet til dagbøker og erindringsbøker, samt tolkningen av disse bøkene.