Her på berget (2016) Lyd (Privatlisens)

Her på berget
Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2016, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter74,– ekskl. mva
92,– inkl. mva

Omtale

Lydnettsted for elever
Her finnes tekster fra tekstboka tilgjengelig for brukerne. De kan høre på innlesningene, og de kan gjenta selv. Lydnettstedet inneholder også lytteøvelsene fra arbeidsboka.

Elev-, lærer- og lydnettsted finnes her: http://herpaberget.cappelendamm.no/


Her på berget består av:• Tekstbok
• Arbeidsbok
• CD til tekstbok
• CD til arbeidsbok
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted
• Lydnettsted for lærere
• Lydnettsted for elever