Her på berget (2016) Lyd (Elevlisens)

Her på berget
Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2016, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter74,– ekskl. mva
92,– inkl. mva

Omtale

Lydnettsted for elever
Her finnes tekster fra tekstboka til individuell bruk for deltakerne. De kan høre på innlesningene, og de kan gjenta selv. Lydnettstedet inneholder også lytteøvelsene fra arbeidsboka.

Lydnettsted for lærere
Lydnettstedet for lærerne inneholder tekster fra tekstboka til bruk i klasserommet, lytteøvelsene fra arbeidsboka samt lydfiler til lytteprøvene. Tekstene til lytteøvelsene finnes på Her på berget lærernettsted.

Elev-, lærer- og lydnettsted finnes her: http://herpaberget.cappelendamm.no/


Her på berget består av:• Tekstbok
• Arbeidsbok
• CD til tekstbok
• CD til arbeidsbok
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted
• Lydnettsted for lærere
• Lydnettsted for elever