helse.digital

Digitale arenaer i praksis og utdanning

Siw Blix, Norman Anderssen og Tove Størdal (red.), 2012, Heftet, Bokmål

Omtale

helse.digital er en bok om dagens informasjonsteknologi og digitale arenaer i helsefaglige utdanninger og praksis. Den er skrevet for studenter og lærere innen sykepleier- og de helsefaglige utdanningene, og for helsearbeidere. I tillegg vil spesielt studenter innenfor desentraliserte utdanninger og i praktisk pedagogisk utdanning ha stor nytte av boka.

Forfatterne oppsummerer erfaringer, og analyserer spørsmål rundt digitale arenaer og konkrete informasjonsteknologier som er aktuelle i dag.

Boka beskriver blant annet:

  • Hva slags digital kompetanse helsearbeidere bør ha.
  • Hvilke utfordringer Web2-generasjonen representer.
  • Hvordan det sanselige møtet mellom student og lærer, eller pasient og helsearbeider blir påvirket av IKT-hverdagen.
  • Hvordan IKT påvirker innholdet i helsefaglig praksis og utdanning.
  • Hvordan virtuelle nettverk kan fungere faglig stimulerende for helsearbeidere.
  • Hvilken nytte simulering kan ha innenfor helsefagene.
  • Hvordan mobilteknologi kan nyttes i psykiatrisk behandling.
  • Hvordan studenter og lærere bør oppføre seg i digitale klasserom.
  • Hvordan høgskole og næringsliv sammen kan utvikle teknologiprodukter.
  • Hvordan teknologisk utstyr kan kompensere for lese- og skrivevansker.
Boka har stikkordsregister og faktabokser i margen. I noen av kapitlene har forfatterne laget sjekklister med praktiske råd for både undervisere og studenter. Disse listene vil også være til stor hjelp for helsearbeidere i praksis.