Hei! B1 Lærernettsted

Hei! B1

Norsk for voksne innvandrere nivå B1

Vibece Moi Selvik, 2019, Nettsted, Bokmål, Nynorsk
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Hei! B1 Lærernettsted gir tilgang til rikholdige ressurser for læreren og har gode funksjoner som gir mulighet til differensiering og tilpassing.

I Hei! B1 Lærernettsted er det tavlebøker, lærerveiledning og ekstra lærestoff og prøver som kan deles ut til deltakerne etter behov. Læreren har tilgang til alt innholdet i Hei! B1 og kan se og bruke innhold fra både lærer- og elevdelen.

Elevarbeidet lagres i nettstedet og gir læreren mulighet til å se og følge elevens progresjon gjennom rapporter. Læreren tildele oppgaver til enkeltelever og grupper, og også lage oppgaver selv i ressursen, og gjennom dette tilpasse i samsvar med den enkeltes behov. Nettstedet er også tilrettelagt for prosessorientert skriving, der eleven kan sende skriftlige besvarelser til læreren, som kan kommentere og rette og returnere til eleven for videre arbeid. For skoler som driver med nettbasert undervisning, er det også mulig å se hvor mye tid eleven har brukt på arbeid i ressursen.

I Hei! B1 Elevnettsted får deltakeren mange muligheter til å jobbe med oppgaver til hver leksjon og øve på uttale av ord og uttrykk. De har tilgang til ordlister på flere språk, og kan lese og høre på tekstboka. Deltakeren kan også spille inn egen lyd og høre på seg selv.

NB: Nettressursen er en viktig del av verket og utfyller og jobber videre med tema som tas opp i tekstboka og arbeidsboka. Den gjør Hei! B1 til et komplett læreverk.

Noe av innholdet i Hei! B1 Elevnettsted: digital bok, ordlister på mange språk, tavlebøker, leseforståelse, lærerveiledning, uttaletrening, prøver, skriveoppgaver, ekstra oppgaver til utdeling, lytteoppgaver, veiledning til skriveoppgaver, hør på ulike dialekter, oppgaver til hver leksjon, spill inn lyd og hør på, grammatikkoppgaver og bildeoppgaver.