Hei! abc Lærernettsted

Hei! abc

Alfabetisering for voksne innvandrere

Ingrid Alnes Buanes og Jon Olav Ringheim, 2019, Nettsted, Bokmål, Nynorsk
For skoler/bedrifter280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva

Omtale

Hei! Abc Lærernettsted gir læreren verdifulle tilleggsressurser for undervisningen.

Hei! Abc Lærernettsted gir læreren tilgang til veiledningsmateriell, metodiske tips for alfabetiseringen og tilleggsressurser for undervisningen. Her finnes også tekst- og arbeidsbok som tavlebøker.

Hei! Abc Elevnettsted er viktig for at deltakeren skal få en helhetlig tilnærming til leseopplæringen. Deltakere og lærere finner all lyd på nettstedet i tillegg til differensierte digitale lese- og lyttetekster og interaktive oppgaver. Elevene får øving i viktige digitale ferdigheter som blant annet å navigere i en digital bok.

Hei! Abc er et moderne læreverk for alfabetisering. Verket tar voksne analfabeter på alvor og gjør dem til deltakere i det norske samfunnet. Læreverket er utviklet med basis i moderne forskning og mange års undervisningspraksis med målgruppa.
Hei! Abc er en del av læreverket Hei! som nå dekker nivåene fra Alfa til B1 på begge målføre. Læreverket gir god støtte til læreren. Gjennom digitale bøker får eleven presentert lyd og bilder i sammenheng og gir alle deltakere utfordringer og muligheten til å lykkes.