Hei! A2 Tekstbok Unibok (2022) av Vibece Moi Selvik (Nettsted)

Hei! A2 Tekstbok Unibok (2022)

Hei! A1 og A2

Digital lærebok, Norsk for voksne innvandrere, nivå A2

Vibece Moi Selvik, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere

Omtale

Hei! A2 Tekstbok Unibok er den digitale utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Boka er beriket med innlest tekst.

Med Hei! A2 Tekstbok Unibok får elevene en digital lærebok som dekker alle målene i Læreplan i norsk for voksne innvandrere, nivå A2, fra 2021. Hei! A2 har også en innholdsrik digital ressurs med oppgaver og fordypning, se Hei! A2 Elev- og lærernettsted.

Hei! A2 Tekstbok Unibok har innlest læreboktekst. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever ettersom at ordene markeres under opplesing.

Hei! A2 Tekstbok Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming. Les mer om funksjonalitet i Unibok: www.unibok.no

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.