Hei! A2 Tekstbok, nynorsk

Hei! A1 og A2

Norsk for vaksne innvandrarar

Vibece Moi Selvik, 2017, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
589,–

Omtale

Hei! legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper og passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. Hei! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Læreverket er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk. I Hei! A2 vektlegges samfunnskunnskap og arbeidsliv.


Hei! A2 Samfunnet inn i klasserommet
Hei! A2 dekker målene i norsk på nivå A2. Boka har et ekstra fokus på temaet jobb, og tre av ti leksjoner har dette som hovedtema. Hei! A2 trekker også inn en del sentrale tema fra læreplanen i samfunnsfag, som for eksempel arbeidsliv, barn og familie, levesett og og utdanning. Bokas hovedperson er journalisten Adil, en førstegenerasjons nordmann med røtter i Pakistan. Adil er en fiktiv karakter som gjennom jobben sin møter en rekke personer som forteller om sine erfaringer og interesser. Mange av personene Adil møter er autentiske, og tar opp saker som er interessante og relevante for målgruppa.

Hei! A2 legger til rette for spennende diskusjoner som trekker samfunnet inn i klasserommet. Det er god variasjon i tekstene, og deltakerne blir introdusert for flere sjangre som for eksempel: korte meldinger, e-post, dialoger, fortellende tekst og faktatekster. Til hver leksjon følger det med en ordliste som hjelper deltakerne med å forstå tekstene, og tilrettelegger for at de tilegner seg nye ord og utvider ordforrådet sitt. Arbeidsboka har oppgaver som kan løses av deltakere på spor 1 og 2. Oppgavene legger til rette for elevsamarbeid og refleksjon over eget læringsbehov.

Tekstbok som oppfordrer til muntlig aktivitet
Tekstboka, med tilhørende digitale bok, er enkel å bruke – deltakerne kan forstå og bruke boka på egen hånd. Boka inneholder et utvalg fortellende tekster og dialoger. Tekstene egner seg som utgangspunkt for samtale og diskusjon, og til muntlig produksjon om seg selv. Det er god bildestøtte til tekstene og bildene kan brukes før lesing, under lesing og etter lesing. Bakerst i tekstboka finnes det en minigrammatikk med de mest sentrale temaene.

Det er tenkt at grammatikken i hovedsak skal være gjennomgått på A1-nivå, og at deltakerne skal gis rikelige muligheter for repetisjon i Hei! A2 tekstbok, slik at de blir tryggere og kan bruke det bedre i egen produksjon. Det gis gode muligheter til å øve på verb, substantiv, adjektiv, samsvarsbøying, eiendomsord, lære mer om leddsetninger og tidsuttrykk, samt å jobbe med å bruke bindeord og preposisjoner i faste uttrykk. I tillegg har hver leksjon et hovedfokus som blir brukt i tekstanalyse-oppgaver på nettet og som vil bli belyst ekstra i arbeidsboka.

Hei! A2 Tekstbok har ti leksjoner:
•Leksjon 1: Skole
•Leksjon 2: På jobb
•Leksjon 3: Fritid
•Leksjon 4: Barn og familie
•Leksjon 5: Bo i Norge
•Leksjon 6: Arbeidsliv
•Leksjon 7: Økonomi
•Leksjon 8: Livsstil
•Leksjon 9: Veien til jobb
•Leksjon 10: Kultur og identitet

Læreverket åpner for mye muntlig aktivitet og samarbeid mellom deltakere. Deltakerne får en felles referanseramme som de kan snakke ut fra, og de får kunnskap og argumenter til å være aktiv i muntlig kommunikasjon. I den digitale boka på elevnettstedet (og på CD) er teksten lest opp. Lydbøkene bidrar til at tekstene blir kjent for alle, også for deltakere med svake leseferdigheter.

Arbeidsbok for spor 1 og spor 2
Hei! A2 har alle oppgavene samlet i en felles arbeidsbok, men oppgavene er differensierte med utfordringer for en sammensatt elevgruppe med ulike utgangspunkt. Dette gjør det fleksibelt for læreren og enkelt å differensiere og tilpasse undervisninga.

Nettsted
Hei! har omfattende nettsteder for deltakere og lærere. Elevnettstedet inneholder digital bok (tekstboka med tekst, lyd og bilder), oppgaver til tekstene og temaene i tekstboka, oppgaver i lytte- og leseforståelse, skriftlige oppgaver, ordlister, grammatikkforklaringer og strukturerte grammatikkøvinger.

For lærere er det i tillegg en egen del. Her finnes lærerveiledning for praktisk bruk av læreverket, og tavlebøker som egner seg til felles gjennomgang i klasserommet. I tillegg har lærerne tilgang til bildesamlinger, lytteøvelser, skriveoppgaver mm. som kan brukes som øving og forberedelser til norskprøven.

Lydressurser
All lyd fra tekstbøkene vil også være tilgjengelig på CD. CD-ene vil være til hjelp med uttalen, og kan også brukes til lytting og diktater når man jobber uten nettilgang.