Hei! A2 Arbeidsbok (2022)

Hei! A1 og A2

Norsk for voksne innvandrere, nivå A2

Vibece Moi Selvik, 2022, Heftet, Bokmål, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere

Andre utgaver

Omtale

HEI! A2 arbeidsbok følger tekstboka og gir deltakerne oppgaver som skal hjelpe dem med å forstå, bearbeide og videreformidle innholdet i tekster, og jobbe inn nytt vokabular. Boka legger opp til mye samarbeid og variasjon mellom muntlige og skriftlige aktiviteter. HEI! A2 (2022) dekker målene i norsk på nivå A2 etter Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021.

Faste oppgavetyper går igjen, og skaper forutsigbare rammer i læringssituasjonen. Hver leksjon starter med en oppgave som baserer seg på deltakernes forkunnskaper, slik at læreren får en oversikt som kan bidra for å kunne gi en differensiert og tilpasset undervisning. Deltakerne blir utfordret til å finne ord, lage setninger og snakke sammen om temaene.

Bakerst i arbeidsboka kommer en grammatikkdel med forklaringer som presenterer de mest sentrale temaene. Grammatikken tar utgangspunkt i kompetansen deltakerne har fra nivå A1.

Oppgavene legger til rette for språkproduksjon, der den enkelte kan jobbe med verb, substantiv osv. ut fra sitt eget ståsted. I HEI! A2 får deltakerne gode muligheter for å repetere slik at de blir tryggere når de selv skal snakke og skrive. De får mulighet til å øve på verb, substantiv, adjektiv, samsvarsbøying og eiendomsord. De får også lære mer om leddsetninger og tidsuttrykk, og å jobbe med å bruke bindeord og preposisjoner i faste uttrykk.

Les også om HEI! A2 Elevnettsted, som gjør læreverket komplett.