Gymnos Elevnettsted privatist (LK20) av Asbjørn Gjerset og Per Holmstad (Nettsted)

Gymnos Elevnettsted privatist (LK20)

Digitale elevressurser kroppsøving vg1-vg3

Per Holmstad og Asbjørn Gjerset, 2022, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter0,– ekskl. mva
0,– inkl. mva

Omtale

Gymnos Privatlisens (LK20) gir tilgang til digitale tilleggsressurser til læreboken Gymnos (LK20) for kroppsøving vg1, vg2 og vg3 på videregående.


Privatlisensen gir samme tilgang som elevlisens. Den er beregnet for alle som ønsker å ha tilgang, men ikke er tilknyttet en skole.