Gymnos og Gym Elevnettsted (LK20) av Asbjørn Gjerset og Per Holmstad (Nettsted)

Gymnos og Gym Elevnettsted (LK20)

Digitale ressurser kroppsøving vg1-vg3. Gratis for elever

Per Holmstad og Asbjørn Gjerset, 2019, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

På Gymnos og Gym Elev- og lærernettsted finner du digitale ressurser til kroppsøvingsfaget i videregående skole. Elevnettstedet er et gratis supplement til boka.

På Gymnos og Gym elevnettsted finner eleven lydbok, filmer og oppgaver til hvert kapittel i læreboka. Alle elevsvarene lagres og som kroppsøvingslærer får du raskt oversikt over elevenes arbeid. Læreren kan kommentere treningsplanene og følge opp hver enkelt elev og klassen. Lisens til Gymnos Pluss gir tilgang til læringsstier med filmer og animasjoner. Gymnos Pluss dekker hele læreplanen og fungerer som et selvstendig digitalt læreverk. Gymnos Pluss er tilgjengelig på ordinært nettsted.

Elevnettstedet har en egen digital treningsplanlegger og filmer av alle øvingene i læreboka.

Elevnettstedet er gratis.