Grenseløst Agder. Det som skilte og det som bandt

Berit Eide Johnsen og Kristoffer Vadum (red.), 2020, Bokmål

Omtale

Grenseløst Agder. Det som skilte og det som bandt retter søkelyset mot ulike sider av Agders historie, samtidig som landsdelen analyseres i et nåtids- og framtidsperspektiv. Anledningen er at Aust-Agder og Vest-Agder fra 1. januar 2020 ble slått sammen til ett fylke, Agder. Bidragsyterne er både historikere og samfunnsforskere, og deres bidrag favner vidt.