Globus Ny utgave Samfunnsfag 7 Lærerens bok

Globus Ny utgave Samfunnsfag
Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen, 2008, Perm, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
899,–

Omtale

Til hver kapittelgjennomgang finner du:
• Mål
• Nyttig å vite om...
• Oppstart
• Forslag til hvordan man kan arbeide med stoffet

I tillegg finner du:
• Kapitteltester på to nivåer til hvert av de 13 kapitlene
• Læringsstilsmateriell

I innledningen til Lærerens bok er det en presentasjon av nyttige læringsstrategier og læringsstiler i undervisningen.