Fysikk og idrett

Innføring i biomekanikk

Reidun Renstrøm og Margrethe Renstrøm, 2021, Heftet, Bokmål

Omtale

Fysikk og idrett er en lærebok i biomekanikk, kraft og bevegelse som i tillegg til relevant beskrivelse av faget, tar hensyn til sentrale pedagogiske utfordringer for studentene. Ved å bygge opp fagstoffet steg for steg, og inkludere eksempler som gir mening for leseren, søker man å øke forståelsen og gjøre innholdet tilgjengelig.

Sentrale tema i boken:
• Elementær fysikk som grunnlag for å forstå bevegelse
• Biomekanikk/funksjonell anatomi – forståelse av krefter og momenter i bevegelse
• Analyse/beregning av krefter og hastighet relatert til ulike idrettsbevegelser
• Viktigheten av god biomekanisk forståelse i rehabilitering og forebygging av idrettsskader

Boken er skrevet for studenter innen idrettsvitenskap, fysioterapi, trenerutdanning (inkludert PT), kroppsøvingsfag.

Til boken er det en nettressurs som gir kunnskap i de områder av fysikken og matematikken som er nødvendig for å forstå fagstoffet. Ved hjelp av QR-koder i boken, vil leseren lett få tilgang til ressursene det henvises til.