Friluftslivspedagogikk

Linda Hallandvik og Jannicke Høyem, 2021, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Friluftslivspedagogikk redegjør for teoretisk og praktisk kunnskap knyttet til ulike friluftslivskontekster. Boka tar for seg spørsmål knyttet til danning, undervisning og læring. Danning i denne sammenheng omhandler kunnskap, verdier og holdninger til natur og mennesker. Undervisning omhandler planlegging, gjennomføring og evaluering for læring i autentiske situasjoner i natur, mens læring her involverer læring, i, om og gjennom natur og av natur.

Målgruppen for boka er lærerutdannere/forskere og studenter innen faget friluftsliv.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm, 2019.