Fra tanke til handling

Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten

Kari Glavin, Sølvi Helseth og Lisbeth Gravdal Kvarme (red.), 2007, Heftet, Bokmål

Omtale

Fra tanke til handling er den første norske læreboka som tar for seg arbeidsmåter, metoder og strategier i helsesøsters arbeid.

Det kan være vanskelig å måle effekten av forebyggende og helsefremmende arbeid, og det er en utfordring at mange av arbeidsmetodene i helsesøstertjenesten ikke er tilstrekkelig dokumentert.

Med denne boka, hvor kunnskapsbasert praksis er et sentralt tema, ønsker redaktører og forfattere å bidra i diskusjonen om det vitenskapelige grunnlaget for helsesøstertjenesten.

Fra tanke til handling beskriver noen sentrale arbeidsmåter, strategier og metoder som anvendes i helsesøsters arbeid, og som også ligger i statlige føringer for tjenesten. Det er lagt vekt på å belyse en rekke etiske overveielser relatert til praksis.

Boka er i to deler. I del 1 blir grunnleggende prinsipper og teorier i helsesøsters arbeid presentert, i del 2 presenteres metoder og arbeidsmåter som er utledet av det teoretiske grunnlaget. Boka avsluttes med et kapittel om spesielle utfordringer som dagens helsesøstertjeneste står overfor.