Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2023

Thorunn Falkanger og Paul Henning Fjeldheim (red.), 2023, Heftet, Bokmål

Omtale

Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er relevante stortingsvedtak, Etiske Regler for Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig tatt med.

De fleste forskriftene gjengis i sin helhet, slik at enkeltbestemmelsene kan sees i en større sammenheng. Forskriftstekstene er ført à jour med vedtatte endringer pr. 5. januar 2023.