For mange på trygd?

Velferdspolitiske spenninger

Ann-Helén Bay, Anniken Hagelund og Aksel Hatland (red.), 2015, Heftet, Bokmål

Omtale

Er det for mange på trygd? Mange har i senere år tatt til orde for at en for stor andel av befolkningen mottar trygd. Skiftende regjeringer har lansert forslag for å øke arbeidslivsdeltakelsen og redusere trygdeforbruket. Andre deler ikke denne bekymringen. De mener diagnosen om et høyt trygdeforbruk er feil. Mange er snarere bekymret for om trygdeytelsene er sjenerøse nok til å motvirke fattigdom blant mottakerne. Trygdepolitiske kontroverser handler ofte i siste instans om å balansere fordelingshensyn med hensynet til økonomisk effektivitet. De som har behov for å få sin inntekt sikret fra staten, skal få det, men trygdene må ikke være så tilgjengelige og sjenerøse at de gjør det mulig og lønnsomt å velge bort inntektsarbeid til fordel for et liv på trygd.

I denne boka tar forskere for seg ulike spenninger i trygdepolitikken:

  • Hvilke normative begrunnelser ligger til grunn for trygdpolitiske beslutninger?
  • Hvilke deler av trygdesystemet er det størst oppslutning om i befolkningen?
  • Har økonomiske insentiver betydning for trygdeforbruket?
  • Hvilken rolle spiller arbeidsgiverne for å få ned tallet på trygdemottakerne?
  • Er forvaltningen rustet til å få flere i arbeid og færre på trygd?
  • Er andelen på trygd i Norge høyere enn i andre land?
  • Hvilke utfordringer representerer globaliseringen for norsk trygdepolitikk?
Boka er aktuell for studenter i sosial- og velferdsfag, sosiologi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi, samt forskere og andre som ønsker kunnskap om velferdsstat og sosialpolitikk.