Folkehelsearbeid

Nina C. Øverby, Monica Klungland Torstveit og Rune Høigaard, 2011, Heftet, Bokmål

Omtale

Folkehelsearbeid er et relativt nytt fagfelt i Norge. Store endringer har skjedd i befolkningens helse de siste tiårene, og forebygging og helsefremming er blitt mer sentralt i arbeidet for å bedre folkets helse. I dette fagområdet blir folkehelsearbeideren sentral. For mange er det uklart hva folkehelsearbeid er og hva en folkehelsearbeider gjør. Formålet med denne boken er å presentere kunnskap om folkehelsefaget og skissere utfordringer og muligheter innen folkehelsearbeidet. Boken er organisert i fire hoveddeler:

  • Hva er folkehelsearbeid?
  • Hva er de mest sentrale folkehelseutfordringene?
  • Hvordan påvirker livsstilsfaktorer folkehelsen?
  • Hvordan endre helsevaner?
    • Hoveddelene presenteres gjennom 20 artikler skrevet av ledende fagpersoner innen sine felt.

      Målgruppen er fagpersoner som jobber med folkehelsearbeid på ulike nivåer og i ulike kontekster, samt studenter i utdanninger med fokus på folkehelsearbeid.