Faktor 9 Grunnbok Unibok

Faktor
Espen Hjardar og Jan-Erik Pedersen, 2018, Nettsted, Bokmål, Nynorsk
199,–

Omtale

Faktor 9 Grunnbok Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Grunnboka har en rolig progresjon med kortfattet tekst og enkelt språk, slik at den skal passe best mulig for alle elever.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Lisensen gjelder for én elev i to skoleår.