Ett skritt fram og ett tilbake

TIMSS Advanced 2015. Matematikk og fysikk i videregående skole

Liv Sissel Grønmo, Arne Hole og Torgeir Onstad, 2019, Heftet, Bokmål
299,–
Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.

Omtale

Boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no

Denne boka presenterer forskningsresultater fra den internasjonale komparative studien TIMSS Advanced 2015, som undersøker kompetansen til elever med full fordypning i matematikk og/eller fysikk siste året på videregående skole. Dette er tredje gang Norge gjennomfører en slik studie. Vi har derfor gode data for å si noe om utviklingen fra midten av 1990-tallet fram til 2015 for det vi kan kalle ekspertelever i disse fagene.

I den forrige studien fra 2008 viste norske elever en markant nedgang i prestasjoner fra 90-tallet i både matematikk og fysikk. I 2015 ser vi noe framgang i matematikk, mens nedgangen fortsetter i fysikk. Et positivt resultat i Norge er at både lærere og elever rapporterer om høy trivsel i skolen.

To sentrale spørsmål kan reises på bakgrunn av resultatene: Hvordan kan Norge øke rekrutteringen slik at flere elever velger fysikk og/eller matematikk til topps i videregående skole? Hvordan kan man legge forholdene til rette slik at de elevene som velger fagene presterer bedre enn de gjør i dag?